Gizlilik Sözleşmesi - Brandverse Awards

Kişisel Verilerin Korunması ve
Gizlilik Politikası

 1. Brandverse Awards, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bireysel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.
 2. Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı internet sitelerini ziyaret etmekle ve/veya mobil uygulamalarını kullanmakla ve/veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. Brandverse Awards kendisine bağlı internet sitelerinde iletişim başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir.
 3. Brandverse Awards, kullanıcılar tarafından Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel veri ve kurumsal bilgileri, yarışma kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Brandverse Awards jürisi ile paylaşacak olup; jüri haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda kullanıcıların adı, soyadı, telefon numarası, adres, e-posta gibi yarışma sürecinde gerekli değerlendirme ve iletişimin yürütülebilmesi için gerekli olan kişisel veriler Brandverse Awards tarafından kişisel veri olarak işlenebilecektir. Brandverse Awards, başvurular ve yarışma süreci ile ilgili olarak gerekli bilgilendirme ve iletişimi yürütebilmek amacıyla kullanıcılarla e-posta, SMS veya telefon ile iletişim kurabilir. Ayrıca iletişim faaliyetlerinde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Brandverse Awards, ödül ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme ve iletişim haricinde, kullanıcının isteği dışında sair iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Brandverse Awards, kendisine iletilen kurumsal bilgileri ve kişisel verileri, bilgi ve verilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. İşbu Politika’nın 8. maddesinde belirtilen pazarlama faaliyetleri bu kapsam haricinde olup, kullanıcı işbu Politika’yı kabul etmekle söz konusu faaliyetlere izin vermiş olmaktadır.
 4. Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı internet sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, Brandverse Awards, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları yukarıda anılan amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, Brandverse Awards tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. Brandverse Awards’ın 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 5. Brandverse Awards, Brandverse Awards’a bağlı internet siteleri içerisinden ve/veya mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Brandverse Awards, kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı üçüncü tarafların sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Brandverse Awards, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 6. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soyadı, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Brandverse Awards, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel veriler ve kurumsal bilgilerden herhangi birini Brandverse Awards’un iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Brandverse Awards, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgi ve kişisel verileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  2. Brandverse Awards’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 7. Brandverse Awards, kullanıcıların Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 8. Brandverse Awards tarafından site ya da uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de Brandverse Awards ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Brandverse Awards kullanıcı bilgileri ve kişisel verileri, özel hedefleme yoluyla kişiye özel reklam amacıyla Brandverse Awards’un birlikte çalıştığı sosyal medya ağı ile paylaşabilmektedir.
 9. Brandverse Awards, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Brandverse Awards ve Brandverse Awards’a bağlı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarında yayınlamak ve kullanıcıyı bilgilendirmek şartıyla değiştirebilir. Brandverse Awards’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri sitede veya uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
 10. Brandverse Awards, kişisel veriler ve kurumsal bilgilerin yasalara uygun şekilde korunması amacıyla gerek kendi bünyesinde gerekse birlikte çalıştığı iş ortakları nezdinde yeterli ölçüde gerekli tüm idari, hukuki ve teknik tedbirleri almaktadır.
 11. Tescilli haklar – Brandverse Awards tarafından üretilen ve paylaşılan tüm içeriklerin fikri mülkiyeti Tick Tock Boom ve Rota Yayın’a aittir. Brandverse Awards marka adı, logoları, alan adları ve diğer marka özellikleri yazılı izin almadan kullanılamaz. Brandverse Awards tarafından yazılı izin verilmediği sürece siteye ait kaynak kodları, web sitesi, toplanan veriler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, veri madenciliğine tabi tutulamaz, tersine mühendislik yapılamaz.
 12. Brandverse Awards tarafından üçüncü kaynaklardan gönderilen verilerin ve içeriklerin tüm fikri mülkiyeti orijinal fikir sahibine aittir. Bu içeriklerin değiştirilmesi, çoğaltılması, satılması hakları içerik sahibine aittir.
 13. Bireysel kullanıcılar, kendilerine ait kişisel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki sair haklarını diledikleri zaman kullanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda, kişisel verilere ilişkin bireyler kullanıcılar:
  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse hangi bilgilerinin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  3. İşleme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içi ve dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Verilerinin düzeltilmesini isteme,
  6. Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Verilerin düzeltme, silme ve yok edilmesi işlemi konusunda verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimde bulunulmasını isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edilerek kişinin aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda, tazminat talep etme haklarına sahiptir.
 14. İşbu sözleşme Harmancı Giz Plaza Esentepe Mah. Harman1 Sok. No:5 Kat:2 Esentepe – Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan TTBOOM Dijital İnteraktif Medya A.Ş ve Fulya Mahallesi. Ortaklar Cad. No:29/A Şişli İSTANBUL adresinde bulunan Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. ile; www.brandverseawards.com adresi üzerinden işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri alan, unvanını ve iletişim bilgilerini girerek elektronik ödeme yapan gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilmiştir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na ilişkin her türlü talep, soru ve başvurularınızı lütfen contact@brandverseawards.com adresine gönderiniz.