Kategoriler - Brandverse Awards

Kategoriler

Social Media Awards Turkey
Sosyal Medya ve Dijital Bölümü

Social Media Awards Turkey, en başarılı marka ve projeleri artık Brandverse Awards evreninde ödüllendiriyor. Social Media Awards Turkey'nin tüm kategorilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Jüri Ödüllleri
Marka ya da kurumların sosyal medya ve dijitaldeki tüm kampanyaları ve iletişim faaliyetleri bu bölümde değerlendirilir. Katılımcılar yarışmak istedikleri kategorilere başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilirler.

Yerel Yönetim İletişimi
Yerel yönetimlerin sosyal medya ve dijitaldeki iletişim çalışmaları bu bölümde değerlendirilir. Katılımcılar bu bölüm altında yarışmak istedikleri kategorilere başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilirler.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde sosyal medya performansı en iyi olan markalar Deloitte denetiminde hazırlanan SocialBrands verilerine göre ödüllendirilir. Değerlendirme için markaların 1 Nisan 2021 - 1 Nisan 2022 dönemindeki sosyal medya performanslarını tamamen istatistiksel olarak ölçümleyen sosyal medya marka endeksi SocialBrands puanları esas alınır. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kazananları istatistiksel ölçümlemeyle belirlendiği için bu bölüm altındaki kategoriler başvuru gerektirmez.

Jüri Ödülleri
Arama Motoru Kampanyası
Arama motorlarında gerçekleştirilen kampanyaları değerlendiren bu kategoriye arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması veya arama motorlarının yaratıcı kullanımına odaklanan tüm kampanyalar katılabilir. Bu kategoriye katılacak arama motoru kampanyaları bağımsız olabileceği gibi, farklı bir sosyal medya veya web kampanyasını destekler nitelikte de olabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Dijital PR Çalışması
Marka, kurum, hizmet ve/veya ürünlerle ilgili yapılan, markanın dijital iletişimine odaklanan tüm dijital halkla ilişkiler projeleri bu kategoriye katılabilir. Fenomenler, bloggerlar ve/veya fikir önderleriyle yapılan PR çalışmaları, etkinlikler ve workshoplar; 360 derece PR çalışmaları, dijital basınla yapılan işler gibi tüm dijital iletişim odaklı projeler bu kategoride yer alabilir.
Farklı Fikirler
Yeni fikirlerle öne çıkan, yaratıcılığı zirveye taşıyan, keşfedilmemiş denizlere yelken açan tüm projeler bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alacak projeler için en önemli nokta, yenilikçi ve yaratıcı fikirlere odaklanmasıdır. Kampanya Facebook, Twitter, Youtube gibi popüler kanallara ek olarak Spotify, Pinterest, Twitch, sözlükler, forumlar gibi farklı mecralarda da yapılmış olabilir.
Fikir Önderi ve Influencer Kampanyası
Markalar tarafından sosyal medyada fikir önderleri, uzmanlar veya fenomenler ile beraber gerçekleştirilen, marka mesajının hedef kitleye etkili şekilde ulaştırıldığı çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir.
Gerçek Zamanlı Kampanya
Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi, markaların sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarılarını değerlendirir. Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekmektedir.
İçerik Pazarlama Kampanyası
Sosyal medya kanallarında paylaşılmak üzere özel olarak üretilen, yaratıcılığı yüksek ve/veya hedef kitleyle iletişimde farklılık yaratan, seri veya tek her türlü ileti, video, metin, animasyon, banner ve diğer içerik bu kategoride yer alabilir. Kategoriye yapılacak başvurular, işin yaratıcılığı ve sağladığı etki üzerinden değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Kurumsal Blog
Markalar tarafından kurumsal iletişim ve/veya pazarlama iletişimi amacıyla oluşturulan veya kurumun yer aldığı sektörle ilgili belirli bir tema üzerine kurgulanan bloglar bu kategoriye katılabilir.Bu kategoride yer alacak sitelerin blog formatında olmaları ve kurumun ana sitesi olmamaları gerekmektedir. Kurum sitesi altında yer alan blog başlıkları bu kategoriye katılabilir. Katılan kurumsal blogların 1 Ocak 2021 - 1 Nisan 2022 dönemindeki güncel çalışmaları değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Kurumsal Web Sitesi
Kurumların web sitelerini değerlendiren bu kategoriye kurum, marka, ürün ve/veya hizmetler için hazırlanan tüm kurumsal web siteleri katılabilir. Bu kategoride yer alacak sitelerin kurumun ana web sitesi olması gerekmektedir. Katılan web sitelerinin 1 Ocak 2021 - 1 Nisan 2022 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Küçük Bütçeli Büyük İşler
Dijital dünyada küçük bütçeler kullanarak büyük ses getiren tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir. Kampanya dahilinde viral yayılım, PR, fikir önderi ortaklığı ve mecranın yaratıcı kullanımı gibi dinamikler kullanılmış olabilir. Kampanyanın ana odak noktasının Facebook, Twitter, Instagram, YouTube veya diğer sosyal medya kanallarında olması gereklidir. Bu kategoride yarışacak çalışmalarda reklam satın alma dahil toplam bütçenin 100.000 TL altında olması ve başvuru esnasında kullanılan bütçeyi destekleyici veriler gereklidir.
Mikrosite Kampanyası
Marka, ürün, hizmet veya özel günler kapsamında hazırlanan kampanyalarda sosyal medyayı en etkin ve yaratıcı şekilde kullanan mikrositelerin değerlendirildiği kategoridir. Bu kategoride yer alacak sitelerin kısa veya sınırlı bir dönem için, bir kampanya dahilinde hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Kampanyalardan bağımsız, uzun dönemli kullanılacak veya bir kuruma ait web siteleri bu kategoriye katılamaz. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Mobil Odaklı Kampanya
Markalar tarafından mobil cihazlarda gösterilmek üzere hazırlanan, mobil cihazların özelliklerini kullanan ve mobil kullanıma odaklanan tüm çalışma ve kampanyalar bu kategoriye katılabilir. Bu kategoriye katılacak çalışmaların ana odağının mobil olması gereklidir. Çalışmalar online ve offline diğer mecralarda da yer almış olabilir.
Mobil Uygulama
Mobil cihazlar için hazırlanmış uygulamaların yarıştığı bu kategoriye iOS, Android veya diğer işletim sistemleri için native, hibrid veya web temelli hazırlanmış tüm mobil uygulamalar katılabilir. Bu kategoride yer alacak uygulamaların 1 Ocak 2021 - 1 Nisan 2022 döneminde hazırlanmış veya yenilenmiş olmaları gerekmektedir.
Online Medya Satın Alma
Bu kategoride sosyal medya reklamcılığının en başarılı ve/veya yaratıcı örnekleri değerlendirilir. Kategoriye katılacak projeler sosyal medya dışında da medya kullanımı yapmış olabilir. Burada ön koşul, yapılan satın almanın sosyal medya odaklı olmasıdır. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Online Offline Entegrasyonu
Dijital ile offline kanallarda bütünleşik yürütülen tüm çalışmalar bu kategoride yer alabilir. İnteraktif etkinlikler, sosyal medyanın sahada kullanımı gibi dijital ve dijital olmayan faaliyetleri birleştiren projeler bu kategoride değerlendirilir.
Online Reklam
Sosyal medyada veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde izlenen video, interaktif ve farklı reklam formatları bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, rich media, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir.
Özel Gün Kampanyası
Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen tüm projeler katılabilir. Kampanyaların resmi bayramlar, anneler günü gibi özel günler, tüm Türkiye tarafından takip edilen organizasyonlar gibi spesifik günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekmektedir. Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olmalıdır. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir.
Sayfa ve Topluluk Yönetimi
Dijital kanallarda hayran topluluğunu oluşturup en iyi yöneten, takipçi kitlesiyle güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten tüm marka iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Sosyal CRM Yönetimi
Sosyal medyayı ve/veya dijital kanalları müşteri ilişkileri yönetiminde kullanan, dijital kanalların sağladığı anlık, çift yönlü ve bire bir iletişim fırsatlarını değerlendirerek müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye kurumun kendisi veya ajans, çağrı merkezi gibi kurumun müşteri ilişkileri yönetiminde aktif rol oynayan iş ortakları başvurabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Sosyal Medya Kampanyası
Sosyal medyayı merkez alan kampanyaların yarıştığı bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında gerçekleştirilen kampanyalar katılabilir. Katılacak kampanyaların temel odak noktasının sosyal medya kanalları olması ve ana stratejinin sosyal medya üzerine kurgulanmış olması gerekmektedir. Kampanya dahilinde mikro siteler, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar ve konvansiyonel mecra kullanımları, sosyal medya kampanyasının destekleyici unsuru olarak yer alabilirler.
Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı
Web, sosyal medya, mobil, offline veya farklı kanallardan elde ettiği veriyi yaratıcı ve etkili şekilde kullanarak marka başarısını arttırmayı hedeflemiş olan, veri temelli tüm sosyal medya kampanyaları bu kategoride yer alabilir.
Sosyal Sorumluluk İletişimi
Doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir. Proje/kampanya ticari bir kuruluş veya kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş olabilir.
Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı
Yeni teknolojileri yaratıcı ve/veya yenilikçi şekilden kullanan tüm kampanyalar bu kategoriye başvurabilir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal cinsiyet eşitliğine pozitif katkı sağlamak için hayata geçirilen, kalıp yargıların kırılmasında etkili olmayı ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan tüm projeler ve dijital kampanyalar bu kategoride yarışabilir. Çalışmalar online&offline mecralarda yer almış ve reklam veya fenomen/fikir önderi iletişimiyle desteklenmiş olabilir.
Viral Video
Sosyal medya kanallarında veya web sitelerinde yayınlanmak üzere hazırlanan, temel yayılım stratejisi viral pazarlama olan tüm video içerikler bu kategoride yer alabilir. Bu kategoride yer alan içerikler medya satın alma, reklam veya fenomen iletişimi ile desteklenmiş olabilir, ancak kampanyanın ana etkisinin viral olması gereklidir.
Yerel Yönetim İletişimi
Sayfa ve Topluluk Yönetimi
Dijital kanallarda hayran topluluğunu oluşturup en iyi yöneten, takipçi kitlesiyle güçlü iletişim kuran ve marka elçileri ile çift yönlü ilişkiler yöneten yerel yönetim iletişim stratejileri bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Özel Gün İletişimi
Sosyal medyada önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyaları, içerikleri ve çalışmaları değerlendiren bu kategoriye Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında özel günlerle ilgili gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları katılabilir. Kampanyaların resmi bayramlar, anneler günü gibi özel günler, tüm Türkiye ya da belli bir yerel bölge tarafından takip edilen spesifik günlere ilişkin çalışmalar olmaları ve ilgili özel günde veya öncesinde yayınlanmaları gerekmektedir.

Kategoriye katılan çalışmaların sosyal medya odaklı olmalıdır. Çalışmalar web siteleri ve konvansiyonel medya gibi diğer kanallarla da desteklenmiş olabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Gerçek Zamanlı İletişim
Gündemdeki olaylara ilişkin hazırlanan yaratıcı kampanyalar ve sosyal medya paylaşımlarının yarıştığı Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisi, yerel yönetimlerin sosyal medyada hızlı ve doğru karar alma başarılarını değerlendirir.

Bu kategoriye katılacak proje, içerik ve kampanyaların sosyal medyadaki gündeme ilişkin yaratıcı, hızlı ve kullanıcı etkileşimi odaklı çalışmalarla gündeme dahil olması gerekmektedir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
Sosyal Sorumluluk İletişimi
Yerel yönetimler tarafından doğrudan sosyal medya üzerinden kurgulanan veya sosyal medyaya uyarlanan yaratıcı ve/veya etkili sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yer alabilir. Bu kategoriye başvurularda case video zorunlu değildir.
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 döneminde sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirir. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri başvuru gerektirmez. Kazanan markalar ödül töreninde açıklanır.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde aşağıdaki kategorilerde ödüllendirme yapılır;

 • Akaryakıt
 • Aksesuar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Araç Kiralama
 • Ayakkabı
 • Bankalar
 • Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları
 • Boya
 • Cafe
 • Çikolata
 • Dijital TV Platformları
 • Enerji Şirketleri
 • Erkek Giyim
 • Ev Geliştirme
 • Ev ve Yaşam
 • Evcil Hayvan
 • Fast Food
 • Gayrimenkul
 • Gıda Şirketleri
 • Giyim - Mağazacılık
 • Günlük Giyim
 • Güvenlik
 • Hava Yolu Şirketleri
 • Havalimanları
 • Holdingler
 • İç Giyim
 • İçecek
 • İklimlendirme
 • İlaç
 • İnşaat Firmaları
 • Kadın Giyim
 • Kara Yolları Ulaşım
 • Kargo Şirketleri
 • Kariyer
 • Katılım Bankaları
 • Kişisel Bakım
 • Kredi Kartları
 • Küçük Ev Aletleri
 • Lastik
 • Mağazalar
 • Mekan ve Etkinlikler
 • Mobilya
 • Motosiklet
 • Mücevherat
 • Müzeler
 • Network Pazarlama
 • Online Alışveriş
 • Online Alışveriş - Çocuk Bebek
 • Online Alışveriş - İlan
 • Online Alışveriş - Kültür Sanat
 • Online Alışveriş - Moda
 • Online Bankacılık
 • Online Sipariş
 • Oteller
 • Otomotiv Üreticileri
 • Otomotiv Yan Sanayi
 • Özel İlk Orta Eğitim Kurumları
 • Sağlık Kurumları
 • Savunma Sanayi
 • Seramik
 • Servis ve Platformlar
 • Sigortacılık
 • Süt Ürünleri
 • Teknoloji Marketleri
 • Teknoloji Üreticileri
 • Telekomünikasyon
 • Temel Gıda
 • Temizlik
 • Tur Şirketleri
 • Üniversiteler
 • Vakıf Üniversiteleri
 • Zincir Marketler
Özel Kategoriler
Özel Kategoriler’in değerlendirmesi SocialBrands verileri doğrultusunda gerçekleşir ve başvuru gerektirmez. Özel Kategoriler'de aşağıdaki alanlarda ödüllendirme yapılır.

 • En Başarılı Gastronomi Influencer'ı
 • En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı
 • En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı
 • En Başarılı Güzellik Influencer'ı
 • En Başarılı Seyahat Influencer'ı
 • En Başarılı Moda Influencer'ı
 • En Başarılı Celebrity
Film Bölümü

Bu bölümde marka, kurum ya da kuruluş için TV, sinema ya da dijital ortamlarda yayınlanmak için çekilen reklam filmleri yarışır.
Sektörel kategorilere başvuru yapacak her proje yalnızca 1 sektöre başvuru yapabilir. Aynı proje ile birden fazla sektöre başvuru yapılamaz.

B2B
Hedef kitlesi bireyler değil, iş ortakları, şirketler olan markalar için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Dayanıklı Tüketim / Küçük Ev Aletleri
Mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi tüm dayanıklı tüketim markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
E-Ticaret
E-ticaret markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Finans
Bankacılık, sigortacılık, kredi kartları, banka kartları, emeklilik, yatırım, sanal para servisleri, dijital ve mobil bankacılık için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Giyim ve Aksesuar
Giyim, ayakkabı ve aksesuar markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
İnşaat
İnşaat firmaları ve yapı malzemeleri markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Kişisel Bakım
Kişisel bakım ve kozmetik markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Medya / Eğlence
Müzik, film, televizyon, kitaplar, haberler, dijital platformlar ve diğer tüm medya için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Organize Perakende
Farklı marka ve ürün gruplarının birlikte satıldığı alışveriş merkezleri, zincir marketler, fast-food zincirleri, kahve zincirleri, kafeler, restoranlar, teknomarketler, yapı marketleri ve zincir mağazalar için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Otomotiv
Otomotiv ve otomotiv ürünleri markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Sağlık
Hastaneler, sağlık kurumları, ilaç şirketleri, tıbbı ekipman ve cihaz üreticileri, dişçilik hizmetleri alanlarında hizmet veren markalar için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Seyahat / Ulaşım
Hava yolları, otobüs şirketleri, araç kiralama, tur şirketleri, oteller ve toplu taşıma markaları çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Teknoloji Üreticileri
Bilgisayarlar, mobil cihazlar (telefonlar, tabletler, akıllı saatler), bilgisayar donanım ve yazılımları, VR cihazları, fotoğraf makineleri vb. tüm teknolojik ürün üreten markalar için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Telekomünikasyon
GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir
Temizlik
Ev ve diğer mekanların temizliğinde ve bakımında kullanılan temizlik ve hijyen ürünleri için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Yiyecek / İçecek
Yiyecek ve içecek markaları için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Diğer Sektörler
Yukarıdaki sektörler dışında farklı bir sektörde hizmet veren markalar için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Medya Bölümü

Markaların medya uygulamalarında gösterdikleri başarı bu bölümde değerlendirilir. Yaratıcı medya çalışmaları, yenilikçi uygulamalar ve ilham verici medya kullanım fikirleri de bu bölümde yarışır. Sektörel kategorilere başvuru yapacak her proje yalnızca 1 sektöre başvuru yapabilir. Aynı proje ile birden fazla sektöre başvuru yapılamaz.

Sektörel Kategoriler
B2B
Hedef kitlesi bireyler değil, iş ortakları, şirketler olan markalar için çekilmiş reklam filmleri bu kategoriye başvurabilir.
Dayanıklı Tüketim / Küçük Ev Aletleri
Mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi tüm dayanıklı tüketim markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
E-Ticaret
E-ticaret markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Finans
Bankacılık, sigortacılık, kredi kartları, banka kartları, emeklilik, sanal para servisleri, dijital ve mobil bankacılık için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Giyim ve Aksesuar
Giyim, ayakkabı ve aksesuar markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
İnşaat
İnşaat firmaları ve yapı malzemeleri markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Kişisel Bakım
Kişisel bakım ve kozmetik markaları için üretilmiş tüm medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Medya / Eğlence
Müzik, film, televizyon, kitaplar, haberler, dijital platformlar ve diğer tüm medya için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Organize Perakende
Farklı marka ve ürün gruplarının birlikte satıldığı alışveriş merkezleri, zincir marketler, fast-food zincirleri, kahve zincirleri, kafeler, restoranlar, teknomarketler, yapı marketleri ve zincir mağazalar için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Otomotiv
Otomotiv ve otomotiv ürünleri markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Sağlık
Hastaneler, sağlık kurumları, ilaç şirketleri, tıbbı ekipman ve cihaz üreticileri, dişçilik hizmetleri alanlarında hizmet veren markalar için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Seyahat / Ulaşım
Hava yolları, otobüs şirketleri, araç kiralama, tur şirketleri, oteller ve toplu taşıma markaları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Teknoloji Üreticileri
Bilgisayarlar, mobil cihazlar (telefonlar, tabletler, akıllı saatler), bilgisayar donanım ve yazılımları, VR cihazları, fotoğraf makineleri vb. tüm teknolojik ürün üreten markalar için hazırlanmış medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Telekomünikasyon
GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Temizlik
Ev ve diğer mekanların temizliğinde ve bakımında kullanılan temizlik ve hijyen ürünleri için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Yiyecek / İçecek
Yiyecek ve içecek markaları için üretilmiş tüm medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Diğer Sektörler
Yukarıdaki sektörler dışında farklı bir sektörde hizmet veren markalar için üretilmiş medya çalışmaları bu kategoriye başvurabilir.
Kanal Kategorileri
Basın Kullanımı
Basılı gazete ve dergi mecralarındaki reklam alanlarının kullanımı için yapılan çalışmalar bu kategoride yarışır. Dijital gazete ve dergilerdeki reklam alanlarının kullanımı bu kategoriye başvuruda bulunamaz.
Entegre Medya Kullanımı
Bu kategoride mecraların kampanya kapsamında ne ölçüde entegre kullanıldığı değerlendirilir. Kategoriye başvuracak işlerin en az 3 farklı mecrayı kullanmış olması gerekir.
Outdoor - Indoor Kullanımı
Billboardlar, yol panoları, tabelalar, otobüs durakları, bina ve araç giydirme, megalight, yer grafikleri vb. açık hava reklam alanları için yapılan çalışmalar ile mağaza ve AVM gibi mekan içi reklam alanlarında yapılan çalışmalar bu kategoride yarışır.
Sesli Platform Kullanımı
Her türlü sesli platformdaki (radyo, podcast, müzik indirme/dinleme platformları vb.) reklam alanlarının kullanımı için yapılmış yaratıcı çalışmalar bu kategoride yarışır.
TV, Sinema ve Diğer Ekran Kullanımı
Bu kategoride televizyon, VOD (Video-on-Demand) platformları, servis sağlayıcıları ve sinemalardaki reklam alanlarının kullanımı için yapılan çalışmalar yarışır. “Diğer Ekran Kullanımları” arasında interaktif ve dijital ekranlar da yer almaktadır.
Yaratıcı Ortam Kullanımı
Daha önce reklam mecrası olarak kullanılmayan mekan ve alanların özgün ve yaratıcı biçimde tanıtım kampanyalarında kullanıldığı çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.
Medyada Mükemmellik
İçgörü ve Stratejide Mükemmellik
Bu kategoride tüketici ihtiyaçları ve içgörülerini kullanarak marka konumlamasına ve hedeflerine uygun biçimde oluşturulmuş medya stratejileri değerlendirilir.
Medya Planlamada Mükemmellik
Bu kategoride markanın hedefleri doğrultusunda medya mecralarının nasıl seçildiği ve seçilen mecraların yaratıcı kullanımları değerlendirilir. Yapılan başvurularda mesajın erişim ve frekans bilgileri ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Medya Uygulamasında Mükemmellik
Bu kategoride başvuru sahipleriyle medya sahipleri arasında yapılan müzakerelerin medya kampanyasının yürütülmesinde ve kampanya hedeflerine ulaşılmasındaki katkısı değerlendirilir.
Markalı İçerik
Marka mesajının tüketiciyle buluşması hedefiyle marka/ürün için özel olarak oluşturulan ve markanın/ürünün var olan bir içeriğe (film, dizi, TV programı, oyun, kısa film, webisode, müzik videoları, streaming servisleri vb.) başarılı bir şekilde entegre edildiği projeler bu bölümde yarışır. Advertorial uygulamaları bu kategorinin kapsamına girmez.
Tüketiciye Dokunan Kampanyalar
Markanın bir kampanya aracılığıyla tüketiciyle arasında bağ kurmasına ve dijital ya da gerçek dünyada etkileşim yaratmasına yönelik yapılan çalışmalar bu kategoride yarışır. Çalışmada elde edilen etkileşim sonuçlarının başvuru dosyasında yer alması önemlidir.
Verinin Etkili Kullanımı
Verinin yaratıcı kullanımı, veri entegrasyonu, veriden elde edilen içgörüye dayalı projeler dahil olmak üzere veri temelli tüm kampanyalar bu kategoride yarışır. Bu kategoriye yapılacak başvurular kampanyanın başlangıcında veya bir noktasında online veya offline kanallar aracılığıyla elde edilen verinin yaratıcı ve etkili kullanımının marka başarısına etkisini göstermelidir.
Yenilikçi Teknoloji Kullanımı
Bu kategoride marka konumlamasına ve hedeflerine uygun olarak kampanya kapsamında yenilikçi teknolojilerinin kullanımı değerlendirilir. Yapay zekâ, sanal gerçeklik, robot teknolojileri giyilebilir teknoloji ürünleri vb. kullanımlar bu kategoriye başvurulabilir.
Yerel Kampanyalar
Bölgesel/yerel ya da ulusal markalar tarafından yerel mecralar kullanılarak yalnızca belli bir bölge için üretilmiş tüm yaratıcı pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar bu kategoride değerlendirilir.
PR Bölümü

Markanın itibarını geliştirmek, markanın/ürünün hedef kitlesiyle arasında bağ kurmak/güçlendirmek adına yaptığı tüm yaratıcı PR çalışmaları bu bölümde yarışır.

Etkili İçerik Üretimi
Marka kimliğine ve mesajına uygun, hedef kitleyi bilgilendirmek, eğlendirmek ve ilham vermek, etkileşim yaratmak için oluşturulan yaratıcı tüm PR içerikleri bu kategoride yarışır.
Etkinlik Çalışmaları
Markanın tüketicileriyle bir araya geldikleri tüm yaratıcı online ve offline etkinlik projeleri bu kategoriye başvurabilir.
Kurum İçi İletişim
Bu kategoriye kuruluş içerisinde çalışanların motivasyonunu arttırmaya ve kurum kimliğini benimsetmeye yönelik yapılan iç iletişim faaliyetleriyle başvuru yapılabilir. Başvurular yapılan çalışma sonucunda çalışanlar üzerindeki etkisine dair sonuçları göstermelidir.
Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi
Bu kategoride kurum ya da markaların doğrudan satış ya da herhangi bir somut dönüş beklentisi olmadan markanın/kurumun itibarını yükseltmeyi ve imajına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar yarışır. Kategori sponsorluk, PR projeleri, iç iletişim, halka arz ve imaj vb. çalışmaları kapsar.
Lansman / Relansman İletişimi
Marka, ürün ya da hizmet için düzenlenen lansman veya relansman çalışmaları bu kategoriye başvuruda bulunabilir.
Sponsorluk Çalışmaları
Markanın iş ve PR hedeflerini karşılamak ya da belli bir konuda farkındalık yaratmak için marka kimliğine ve hedef kitlesine uygun olarak gerçekleştirdiği tüm sponsorluk çalışmaları veya ortaklık programları bu kategoride yarışır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurum veya kuruluşların etik ve sorumlu davranarak topluma ve çevreye katkı sağlamak için ürettiği tüm kampanyalar ve iletişim çalışmaları bu kategoride yarışabilir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilir bir gelecek için kurum ve kuruluşların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir iş stratejileri geliştirerek buna yönelik yürüttükleri iletişim çalışmaları bu kategoride yarışabilir.
Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü

Ticari bir kuruluş ya da kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından, daha iyi bir dünya için, toplumsal ve çevresel sorunların çözümü ve farkındalık için geliştirilen tüm sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleri bu bölüm altındaki kategorilerde yarışır.

Hayvan Hakları Projeleri
Hayvan haklarına ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan tüm sosyal sorumluluk projeleri bu kategoride yarışabilir.
Hedefler İçin Ortaklıklar
Küresel iş birliklerinin uygulanması ve geliştirilmesi için hükümet, sivil toplum ve özel sektörün bir araya gelerek oluşturdukları ortaklık projeleri bu kategoriye başvuruda bulunabilir.
İklim Değişikliği ile Mücadele
Bu kategoriye iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele konusunda uygulanabilecek eylemlere ve toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik tüm çalışmalar başvuruda bulunabilir
İsrafla Mücadele
Bu kategoriye toplumda bireysel ve kollektif israfı önlemeye ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeye yönelik yapılan tüm çalışmalar başvuruda bulunabilir.
Nitelikli Eğitim
Bu kategoriye eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratmaya, sorunları çözmeye, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanmasına ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkese sunulmasına yönelik yapılan projeler başvuruda bulunabilir.
Sağlıklı Yaşam
Bu kategoriye bireyler için sağlıklı yaşamı destekleyen, genel sağlık ya da spesifik hastalıklar, sağlık sorunları hakkında farkındalık oluşturmak ya da çözümün parçası olmak adına üretilmiş projeler başvuruda bulunabilir.
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Bu kategoriye sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin uygulanmasına yönelik doğal kaynak tüketimini azaltarak kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya odaklanan tüm çalışmalar başvuruda bulunabilir.
Su Altında ve Karada Yaşam
Bu kategoriye okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının, kara ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına, iyileştirilmesine yönelik yapılan tüm projeler başvurabilir. Projeler; sıcaklık, biyolojik çeşitlilik, çölleşme, akımlar gibi konularda olabilir.
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
Bu kategoriye şehirlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir olmasına yönelik projeler başvuruda bulunabilir. Yapılan çalışmalar şehirlerdeki altyapı yetersizliği, hava kirliliği, trafik gibi şehirlerde sık rastlanan sorunlara yönelik olmalıdır.
Temiz Enerji Projeleri
Bu kategoriye maliyeti düşük, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanmasına yönelik yapılan tüm sosyal sorumluluk çalışmaları başvurabilir.
Temiz Su Projeleri
Bu kategoriye herkes için su ve sanitasyona erişimin sağlanmasına, suyun sürdürülebilirliğine yönelik yapılan tüm sosyal sorumluluk çalışmaları başvurabilir.
Toplumsal Dayanışma Projeleri
Markaların; beklenmedik, ani gelişen ve toplumun (lokal-global) büyük bir kısmını etkileyen doğal afetlere ve salgınlara yönelik sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği kampanyalar burada yarışır
Toplumsal Eşitlik
Bu kategoride ülkeler arasında ve ülke içindeki eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik yapılan sosyal sorumluluk çalışmaları başvurabilir. Yapılan çalışmalar ekonomik ya da statüye bağlı eşitsizlik, yaş, cinsiyet, ırk, sağlık sorunu, etnik ya da dini kökene bağlı eşitsizliklere yönelik olabilir.
Strateji Bölümü

Marka adına yapılan tüm iletişim faaliyetleri ve kampanyalarının ardında yer alan, işin başarıya ulaşmasını sağlayan özgün ve etkili marka stratejileri bu bölümde değerlendirilir.

Cesur Markalar
Bir markanın kendi marka kimliği kapsamında oluşturduğu kalıplardan sıyrılarak veya toplumda genel geçer olarak kabul edilmiş kavram ve konularda ürettiği çarpıcı, ezber bozan, ve sıra dışı tüm kampanyalar bu kategoride yarışabilir.
Küçük Bütçeli Büyük İşler
Düşük bütçelerin veya kaynakların etki yaratması için stratejik olarak nasıl etkili ve yaratıcı biçimde kullanıldığı bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye Social Media Awards Turkey bölümü altında katılan işler ikinci kez Strateji bölümü altında katılamaz.
Sürdürülebilir Başarı
Bir markanın minimum 3 yıl ya da uzun süredir başarı ile sürdürdüğü kampanyalar bu kategoride değerlendirilir.
Taze Reklamverenler
Bu kategoride sektöre yeni girmiş ya da reklam yatırımı yapmaya yeni başlamış markaların pazarlama stratejileri değerlendirilir.
Yeniden Doğan Markalar
Pazarda istediği etkiyi yaratamayan markaların son 9 ay içerisinde etkili bir ilerleme göstermesini sağlayan pazarlama stratejileri bu kategoride değerlendirilir.
Sektörü Geliştiren Stratejiler
Marka kurum ya da kuruluşları geliştirdiği yenilikçi iş stratejileriyle ileriye götüren, faaliyet gösterdiği sektörü geliştirip farklı bir bakış açısı kazandıran, sektörde rekabetin artmasını tetikleyen tüm projeler bu kategoride yarışır. Başvuru sahipleri var olan bir sektörde yaptığı çalışmalarla katılım gösterebileceği gibi başlı başına yeni bir iş kolu/imkanı yaratılmasına katkıda bulunmuş olabilir.
Yeni İş Fikirleri
Lansmanı 1 Ocak 2021 – 1 Nisan 2022 dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş, yeni bir iş modeli sunan, kendi kategorisini yaratan/genişleten markaların veya var olan bir markanın yeni ürünü/hizmeti bu kategoride değerlendirilir.
Marka Deneyimi Bölümü

Markaların hedef kitleleriyle yaratıcı ve özgün yöntemlerle buluşmasına olanak sağlayarak müşteriler için deneyim sunan projeler bu bölümde yarışır.

360 Derece Entegre Marka Deneyimi
Markaların online veya offline ortamlarda müşteriyle ilk temas anından satış ve destek süreçlerine kadar müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları bu kategoride değerlendirilir.
Dijitalde Müşteri Deneyimi
Marka veya ürünün tüketici kitlesine dijitalde sunduğu marka deneyimi projeleri bu kategoride yarışır.
Doğrudan Pazarlama Kampanyaları
Markanın hedef kitlesiyle arasında bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden ve sonuçları ölçülebilen pazarlama kampanyaları bu kategoride yarışır.
Fiziksel Müşteri Deneyimi
Marka veya ürünün tüketici kitlesine fiziki bir ortamda sunduğu canlı marka deneyimi projeleri bu kategoride yarışır.
Markalı Oyun Deneyimi
Müşterinin marka ile etkileşim kurabildiği marka adına özel olarak hazırlanmış ya da mevcut oyunlar aracılığıyla sağlanmış marka deneyimleri bu kategoride yarışır.
Metaverse Kullanımı
Metaverse’ün dijital evreninde öne çıkan marka çalışmaları, kampanyaları ve etkinlikleri bu kategoriye katılabilir. Kategorinin temel odak noktası, yapılan çalışmaların Metaverse özelinde kurgulanıp hayata geçirilmiş olmasıdır.
NFT Kullanımı
Non Fungible Token adlı dijital varlığı marka adına yapılan projelere entegre ederek kullanan kampanyalar bu kategoriye katılabilir. Katılım gösterecek kampanyaların NFT’yi odak noktalarına almış olması ve iletişimlerini bu odakta yapmış olmaları gerekmektedir.
VR/AR Teknoloji Kullanımı
Bir markanın pazarlama stratejisi doğrultusunda hazırlanan tüm sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik kampanyaları ve uygulamaları bu kategoride yarışır.
Craft Bölümü

Marka mesajını iletmek için reklamda kullanılan görsel, metin ve müzik gibi öğelerin nasıl kullanıldığı ve yaratıcı çalışmaya sağladığı katkı bu bölümde değerlendirilir.

Metin Yazımı
Marka iletişiminde yer alan çalışmalar için özel olarak üretilmiş yaratıcı metinler bu kategoriye başvurabilir. Başvurulan içerik; reklam senaryosu, diyalog, web sitesi, mikrosite veya kurumsal blog için hazırlanmış bir metin olabilir.
Müzik ve Ses Tasarımı
Bir markaya ait reklam veya kampanya içeriğinde kullanmak üzere hazırlanmış tüm orijinal, editlenmiş ve adaptasyon çalışmasıyla yaratılmış müzik ve ses çalışmaları bu kategoride yarışır. Kullanılan müzik marka adına özel olarak bestelenmiş ya da adapte edilmiş olabilir.
Tasarım Kategorileri
Afiş Tasarımı
Bir marka, kurum ya da kuruluş için tanıtım ya da duyuru gibi amaçlarla özel olarak hazırlanmış afiş tasarım çalışmaları bu kategoride yarışır.
Ambalaj Tasarımı
Yarışmanın uygulama dönemi içerisinde hazırlanmış ya da yenilenmiş tüm ambalaj tasarımları bu kategoride yarışır.
Animasyon Tasarımı
Bir markanın, kurumun ya da kuruluşun iletmek istediği mesaja uygun olarak hazırlanmış iki veya üç boyutlu animasyonlar bu kategoride yarışır.
Grafik Tasarım
Bir marka, kurum ya da kuruluş için özel olarak hazırlanmış grafik tasarım çalışmaları bu kategoride yarışır. Başvurularda çalışmanın kullanıldığı medya yer almak zorundadır.
İllüstrasyon
Bir marka, kurum ya da kuruluş için özel olarak hazırlanmış illüstrasyon çalışmaları bu kategoride yarışır. Başvurularda çalışmanın kullanıldığı medya yer almak zorundadır.
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX / UI)
Dijital mecralardaki kullanıcı deneyimi tasarımları bu kategoride değerlendirilir.
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Bir marka, kurum ya da kuruluş için yeni tasarlanan ya da iyileştirmeye, değişime gidilen kurumsal kimlik çalışmaları bu kategoride yarışır.
Tasarımda Metin Kullanımı
Marka, kurum ya da kuruluşun iletişiminde kullanılan görselin tasarımında (görsel, tipografi, kaligrafi vb.) yer alan metinlerin kullanımı bu kategoride değerlendirilir.
Yayın Tasarımı
Bu kategoride kitap kapağı, gazete, dergi, katalog, takvim vb yayınlanmış ve çoğaltılmış tasarımlar yarışır.